זכאות והחזר מהמדינה = ממשרד הבריאות.
אחת לשנתיים אתן זכאיות להחליף את הפרוטזה ולקבל החזר בסך 800 ש”ח והחזר עבור חזיה מותאמת בסך 200 ש”ח.

 width=
יש לפנות למשרד הבריאות באזור המגורים.
לברורים *5400 קול הבריאות.
להגשת החשבונית יש להגיש המלצה מרופא משפחה או אונקולוג + צילום תעודת זהות + חשבונית רכישה מקורית.