נתיבות – מתחם צים סנטר

נתיבות – מתחם צים סנטר

נתיבות – מתחם צים סנטר