ראשון לציון – רוטשילד 28

ראשון לציון – רוטשילד 28

ראשון לציון – רוטשילד 28